שיח גלריה – נבט יצחק

שיח גלריה בתערוכה שש בש

שיח גלריה – נבט יצחק


28.5.2011, 12:00
– 28.5.2011, 13:00

הכניסה ללא תשלום.