שיח גלריה – עירית כרמון פופר

שיח גלריה בתערוכה הרואיקה

שיח גלריה – עירית כרמון פופר


18.6.2011, 12:00
– 18.6.2011, 13:00

הכניסה ללא תשלום.