שיח גלריה עם אוצרת התערוכה עירית פופר כרמון והאמן רענן חרל"פ


שיח גלריה עם אוצרת התערוכה עירית פופר כרמון והאמן רענן חרל"פ02.6.2012, 12:00
– 02.6.2012, 13:00

הכניסה ללא תשלום