שיח גלריה עם אוצר התערוכה רון ברטוש

במסגרת התערוכה 'התערוכה שלא הייתה: מקרה נחום ארונסון'

שיח גלריה עם אוצר התערוכה רון ברטושיום שבת 22.4 בשעה 12:00

 הזמנה