שיח גלריה עם האוצרת ד"ר סמדר שפי

במסגרת התערוכה 'מארג: זיקות למסורות באמנות המערב בציור עכשווי בישראל'

שיח גלריה עם האוצרת ד"ר סמדר שפישבת, 24.12.16 בשעה 12:00

 הזמנה