שיח גלריה עם האוצר רון ברטוש

במסגרת התערוכה 'התערוכה שלא הייתה: מקרה נחום ארונסון'

שיח גלריה עם האוצר רון ברטוששבת, 10.6 בשעה 12:00

 הזמנה