שיח גלריה עם האמן אמיר שפט

במסגרת התערוכה 'מארג: זיקות למסורות באמנות המערב בציור עכשווי בישראל'

שיח גלריה עם האמן אמיר שפט



שבת, 29.10.16 בשעה 12:00

 הזמנה