שיח גלריה עם האמן מידד אליהו

במסגרת התערוכה 'מארג: זיקות למסורות באמנות המערב בציור עכשווי בישראל'

שיח גלריה עם האמן מידד אליהושבת, 19.11.16 בשעה 12:00

 הזמנה