שיח גלריה עם האמן נדב נאור

במסגרת התערוכה 'מארג: זיקות למסורות באמנות המערב בציור עכשווי בישראל'

שיח גלריה עם האמן נדב נאורשבת, 17.12.16 בשעה 12:00

 הזמנה