שיח גלריה עם האמן עודד הירש

במסגרת 'התערוכה החקלאית'

שיח גלריה עם האמן עודד הירששבת, 25.4.15, בשעה 12:00