שיח גלריה עם האמן שחר מרקוס

בתערוכה מנהיגים

שיח גלריה עם האמן שחר מרקוס


05.6.2010, 11:00
– 05.6.2010, 12:00

הכניסה ללא תשלום