שיח גלריה עם האמנים גיא ברילר ויובל יאירי מקבוצת מוסללה והרשות העצמית


שיח גלריה עם האמנים גיא ברילר ויובל יאירי מקבוצת מוסללה והרשות העצמית24.3.2012, 12:00
– 24.3.2012, 13:00

הכניסה ללא תשלום