שיח גלריה עם האמנים יעקב חפץ ודב הלר

במסגרת 'התערוכה החקלאית'

שיח גלריה עם האמנים יעקב חפץ ודב הלרשבת, 16.5.15, בשעה 12:00