שיח גלריה עם האמנים מיקה ואבי מילגרום

במסגרת התערוכה 'אזרחים'

שיח גלריה עם האמנים מיקה ואבי מילגרוםיום שבת, 3.6.בשעה 12:00

 הזמנה