שיח גלריה עם האמנית אילנה חמאווי

במסגרת התערוכה 'מארג: זיקות למסורות באמנות המערב בציור עכשווי בישראל'

שיח גלריה עם האמנית אילנה חמאווישבת, 15.10.16 בשעה 12:00

 הזמנה