שיח גלריה עם האמנית דנה יואלי

במסגרת 'התערוכה החקלאית'

שיח גלריה עם האמנית דנה יואלישבת, 6.6.15, בשעה 12:00