שיח גלריה עם האמנית טל שוחט

במסגרת התערוכה 'ימים אחרים'

שיח גלריה עם האמנית טל שוחטשבת, 4 בנובמבר בשעה 12:00