שיח גלריה – פלג דישון

שיח גלריה בתערוכה שש בש

שיח גלריה – פלג דישון


09.4.2011, 12:00
– 09.4.2011, 13:00

הכניסה ללא תשלום.