שיח קבוצתי לרגל נעילת התערוכה

במסגרת התערוכה מידה כנגד מידה

שיח קבוצתי לרגל נעילת התערוכה26/04/2014

שבת, בשעה 12:00

הכניסה ללא תשלום