6.12.18 המוזאון יהיה פתוח למשתתפי אירוע מחלקת החינוך בלבד

6.12.2018

6.12.18 המוזאון יהיה פתוח למשתתפי אירוע מחלקת החינוך בלבד

יום חמישי, 6.12.2018

ב-6.12 יתקיים אירוע מח' חינוך במוזאון בין השעות 17:00 – 20:00
ביום זה הכניסה היא לאירוע בלבד והתערוכות יהיו פתוחות למשתתפי האירוע בלבד
מאחר ותתקיים הצגה בתוך המוזאון חלק מהעבודות לא יהיו זמינות לצפייה.