שירת נשים

אני זוכרת את הפעם הראשונה שבה פגשתי בלהקת מקוננות. בלוויה שבה נטלתי חלק כחיילת, הורד הארון מן הקומנדקר,…