הזוכים 2006

אוצרות: סיגל ברקאי, דרורית גור-אריה עריכה: סיגל ברקאי, דרורית גור אריה מאמרים: יולי תמיר, דרורית גור אריה, סיגל…

כתם עיוור

אוצרות: כרמלה יעקובי וולק, עינת מנוף עריכה: כרמלה יעקובי וולק, עינת מנוף מאמרים: דרורית גור אריה, כרמלה יעקובי…