אוסף רוז'ה ואריה דוברון

אנה טיכו, פרחים, שנות ה-60, צבעי מים על נייר

אוסף רוז'ה ואריה דוברון

כ-134 יצירות אמנות שנתרמו על-ידי הגנן-אספן, אריה דוברון (1999-1906), ביניהן עבודות פרי יצירתם של אנה טיכו, משה מוקדי, חיים גליקסברג, נחום גוטמן, יוסל ברגנר ועוד.
אוסף רוז'ה ואריה דוברון מהווה אגף עצמאי באוסף המוזאון, בעל צורות ותכנים משל עצמו. האוסף נוסד בשלהי שנות ה-70 של המאה העשרים כתרומה של יצירות במגוון טכניקות, שהעניק אריה דוברון למוזאון על מנת להנציח את זכר רעייתו.
דוברון היה גנן פתח תקוואי ותיק ואספן נלהב של אמנות ישראלית. בדומה לאוספים רבים בארץ ובעולם, שראשיתם באוסף פרטי המהווה את גרעינו של אוסף מוזיאלי, כך מהווה אוסף דוברון את לבו של אוסף מוזאון פתח תקוה לאמנות.
העבודות באוסף לוקטו בהתאם לנטיות הלב האישיות של האספן, להעדפות של טעם ולקשרי ידידות עם אמנים. זהו אוסף המושתת על אהבתו של האספן למתהווה באמנות המקומית ואשר הרכבו נבע, בין השאר, מאילוצים שהכתיב סגנון חייו הפשוט, ולאו דווקא אוסף שבבסיסו אידיאה אינטלקטואלית. יצירות האוסף הן קטנות ברובן (תואמות את מידות ביתו הצנוע של האספן, שכרע תחת צפיפות הציורים), ועל-פי-רוב ניכרת בהן הקפדה על איכות, גם אם אינן היצירות החשובות ביותר של אותם אמנים. בעיקרו, זהו אוסף ציור ארצישראלי מובהק, שבמרכזו ציור פיגורטיבי משנות ה-30 ועד שלהי שנות ה-70, ובולטת בו השפעתה של אסכולת פריס.