חוברות פעילויות לשנים 2019-2020

לגנים, לבתי"ס יסודי, חט"ב, תיכון וחינוך המיוחד

חוברות פעילויות לשנים 2019-2020

2019-2020

מחלקת החינוך של המוזאון מציעה תוכניות, סיורים וסדנאות יצירה למערכת החינוך: גנים, בתי"ס יסודיים, חט"ב ותיכון, ולכיתות של תלמידים עם צרכים מיוחדים. הסיור בתערוכה וסדנת היצירה מותאמים לצרכי התלמידים בתיאום עם המורה / מחנכת.
לבחירת תכנית היעזרו בחוברות הפעילויות:

להורדת חוברת פעילות לגנים 2019-2020

להורדת חוברת פעילויות בתי-ספר יסודיים 2019-2020

להורדת חוברת פעילות בתי-ספר חט"ב ותיכון 2019-2020

לבירורים:
מחלקת שיווק, אריאלה כץ,
ימים א'-ה' 8:00-16:30
טלפון: 03-9286304, פקס: 03-9223026
arielak@ptikva.org.il