אמנות – חברה – קהילה

מקבץ תערוכות, אוצרת: דרורית גור אריה

09/02/2012 -

22/07/2012

אמנות – חברה – קהילה

יותר ויותר אמנים ברחבי העולם מעורבים בעשורים האחרונים בפעילות אמנותית-קהילתית, המטשטשת את הגבולות בין צורות האמנות וחיי היומיום ומעודדת שיח ואקטיביזם חברתי. מגמה זו באה לידי ביטוי, בין השאר, ביוזמות חוץ-ממסדיות ובהתארגנויות עצמאיות וקולקטיביות של אמנים, המשלבות עשייה אמנותית עם מעורבות חברתית ופוליטית, בעיקר בפריפריה.
מקבץ התערוכות אמנות–חברה–קהילה מבקש להאיר מודלים שונים של מעורבות חברתית, דרך מגוון פרויקטים של אמנים ישראלים ובינלאומיים הפועלים בקרב קהילות מוחלשות ומודרות באזורים גיאוגרפיים ותרבותיים שונים. הפרקטיקות השונות של הפעילות האמנותית-חברתית מתאפיינות כולן בנתינה, בשבירת הגבולות המסורתיים בין יצירה לקהל, בהגברת האינטראקציה והדיאלוג בין אמנות לקהילה ובהרחבת המושג "מרחב יצירה", כאשר כל פרויקט מציף בעיות המייחדות את הקהילה הספציפית בהקשריה ההיסטוריים, הפוליטיים והכלכליים. כמה מהפרויקטים במקבץ מציגים יוזמות של אמנים הפועלים בקהילות הבית שלהם, שאנשיהן לוקחים חלק בפעולות אמנות, מחוות אדריכליות והעשרה חינוכית התורמות לתחושת השייכות הקהילתית והגאווה המקומית. אמנים אחרים נוטים לאקטיביזם חברתי-אמנותי חוצה-יבשות. הפעולות מתבצעות על פי רוב במרחב הציבורי, מתערבות בו ומותירות עקבות בשטח, במטרה להניע את התושבים לפעולה ולהטמיע שינוי תודעתי. מנקודת מוצא זו שעל קו התפר בין אמנות לחיים ובין רעיונות וחזון למעשה, הפרויקטים נעים בין המקומי לגלובלי ומעלים שאלות על מקומה של האמנות במערך הכוחות שמאחורי התהליכים האורבניים, התרבותיים, החברתיים והפוליטיים. בסופו של דבר, המטרה של כולם למנף את התהליכים הללו ולהניעם בכיוונים של ריפוי ושיקום, אולי "תיקון".