אתר*

מקבץ תערוכות

14/09/2017 -

16/12/2017

אתר*

מידע על תרבויות עבר נדלה לא רק מתעודות כתובות אלא גם ־ ולפעמים בעיקר ־ מִחקר סביבות מחיה והשרידים הפיזיים שנותרו בהן. חמש התערוכות המוצגות תחת הכותרת אתר*, מתבוננות במרחבים פיזיים ומדומיינים ומבקשות ללמוד מהם משהו על ההווה. האתרים נתפסים כעִקבה של תהליכים דמוגרפיים, כלכליים, חברתיים ופוליטיים שהתרחשו בקהילות שאיכלסו אותם.
אף שמרבית האתרים הללו ננטשו, התרוקנו מיושביהם, הוצאו משימוש ואיבדו את מעמדם המקורי, העבר רוחש בהם עדיין ככוח המטעין את ההווה, מניע בו שינוי ומציע קריאה דינמית במושגים כמו בית, גוף וזהות, הגירה ומגדר, פרטי וציבורי. כשומרי סף, האמנים מבקשים להפיח חיים בעבר המאובק ולחלץ עדויות חרישיות מן המוות והשִכחה.

לסיור וירטואלי בתערוכה, לחצו כאן