בצלאל – מורים ותלמידים

אוצרת: אורלי הופמן

07/02/2005 -

13/04/2005

בצלאל – מורים ותלמידים

התערוכה הוצגה לרגל חגיגות ה-100 לייסוד "בצלאל". היא חושפת יצירות מאוסף המוזאון, ומלווה את תהליך הקמת "בצלאל" מבית המדרש למלאכות אמנות עד לאקדמיה לאמנות ולעיצוב. בין האמנים המציגים מורים ותלמידים משפיעים, בהם בוריס שץ, אבל פן, מאיר גור אריה, נחום גוטמן, איזידור אשהיים, משה גת.
"בצלאל" נוסד בשנת 1906 בירושלים על ידי פרופ' בוריס שץ על רקע מציאות קשת יום של יישוב יהודי קטן. עבודות "בצלאל" מיזגו עיטוריות מזרחית עם ריאליזם אקדמי אירופאי. שם המוסד, "בצלאל – בית המדרש למלאכות אמנות", ביטא את הצרכים ואת החשיבה שאפיינה את ראשית פעילותו בראשית המאה העשרים. בוריס שץ ראה את "בצלאל" כמוסד נושא מסר חברתי-אמנותי, המשלב חיים יצירתיים לצד פתרון כלכלי. מחשבה אוטופית זו העלתה על נס את העשייה האמנותית תוך תמיכה בפועלו של הפועל העברי ומימוש החזון של חברה חדשה.