"הקשרים"

אוצרות: סיגל ברקאי, רעות פרסטר

14/06/2012 -

22/07/2012

"הקשרים"

הקשרים
פתיחה: יום חמישי 14.6.12 בשעה:19:00
לידתה של התערוכה "הקשרים" בפרויקט אמנותי- חינוכי לו שותפים הפיקוח על האמנות החזותית במשרד החינוך, מוזאון פתח תקוה, המדרשה לאמנות מכללת בית ברל, עירוני ה' תל אביב ותיכון לאמנויות תלמה ילין.
בבסיס הפרויקט הרצון לקשור בין גורמים שונים הפועלים בשדה האמנות בישראל שמטרתם המשותפת הינה טיפוח ועידוד דור צעיר של תלמידי ומורי אמנות חושבים ויוצרים.
קהל הנמענים המרכזי של הפרויקט היה תלמידי מגמות האמנות בעירוני ה' תל אביב, ובתיכון לאמנויות תלמה ילין שעבדו בשיתוף סטודנטים מהמדרשה בבית ברל. נושא הפרויקט נקבע בהתאם לנושא השנתי במשרד החינוך: "אורח חיים פעיל ובריא" המתייחס לאתגרים הניצבים בפני האדם בחברה צרכנית, שופעת גירויים ולחצים יומיומיים המשפיעים על אורח חייו ועל הבחירות שהוא עושה בנוגע לגופו ולבריאותו.
מוזאון פתח תקוה לאמנות יציג את תוצרי הפרויקט כחלק מתהליך היצירה המתמשך.
העבודות בתערוכה כוללות מגוון מדיומים: פיסול, ציור, אנימציה, וידאו-ארט, מיצב, רישום.
טווח הנושאים המוצג בתערוכה, רחב: דימוי גוף, שינויי צורה וחומר בסביבה אקולוגית, מחיקת הזהות הפרטית בעולם של תרבות צרכנית ומסלולי תנועה במרחב.
בתהליך העבודה שנוצר עם תלמידי תיכון עירוני ה' בתל אביב התפתח דיאלוג בין הסטודנטים לתלמידים מתוך תהליך של הנחייה יחידנית, השונה באופן מהותי מהוראה פרונטלית. במסגרתו נוצרה גם התערבות של הסטודנט ואף נעשה שימוש בחומרים של התלמיד כדי ליצור עבודה חדשה. כך נשברה ההיררכיה והתלמיד הוא שהפך לעיתים למורה. הפרויקט מטשטש את התחומים בין הכשרה לחינוך לבין ההכשרה להיות לאמן ומחדד את המשמעות העמוקה של המושג "מורה-אמן". היצירות הדיגיטליות שפיתחו תלמידי תיכון תלמה ילין יצרו הקשרים בין שפת המדע לבין שפת האמנות והתנסו בייצוגים של תנועה במרחב. התלמידים נחשפו לאפשרויות עבודה במדיה חדשה שהוצגו בפניהם על ידי הסטודנטיות מהמדרשה ויצרו סרטי אנימציה בטכניקת סטופ-מושן ועבודות רישום ממוחשבות.
המיזם מעלה דיון הנוגע לדיאלוג בין שתי עבודות, הנעשות לעיתים במדיומים שונים, על ידי שני יוצרים הנמצאים במקום שונה בחיים. בתוך כך מתעוררות שאלות לגבי שיתוף פעולה, גירוי ותגובה, הדגשים, האם וכיצד ניתן ליצור דיאלוג בין יוצרים; האם נוצרת עבודה חדשה, או שהגבולות הבין-אישיים של כל יוצר נשמרים? במרחב של יצירת אמנות, שלרוב כרוך בבדידות ובניתוק של האמן ובהתמקדות באמירה הנובעת מתוך ה"אני", מאפשר פרויקט זה שיח על אפשרויות של "יציאה מהבועה" ותהליך ההוראה מסתמן כמהלך חברתי, המאפשר תמיכה הדדית וחשיפה אישית. מנחות הפרויקט: רותי הלביץ כהן וד"ר חוה ברונפלד- שטיין
אוצרות: סיגל ברקאי, רעות פרסטר