צל חידוש / מאיר גור-אריה

אוצרת: סיגל קהת קרינסקי

15/09/2016 -

11/03/2017

צל חידוש / מאיר גור-אריה

מאיר גור-אריה, דיוקן נערה מכורדיסטן, שנות ה־ 20, הדפס, אוסף מוזאון פתח תקוה לאמנות

"מבחינת ההכרה, ממשיותו של הצל אינה נופלת מזו של האור עצמו."
– אנרי ברגסון
צל חידוש היא אחת התערוכות הבודדות שהוקדשו אי פעם לעבודותיו של האמן הבצלאלי החשוב, מאיר גור-אריה (1951-1891). גור-אריה עסק במגוון אמנויות כמו ציור, חיטוב בשן וחיטוב באבן. התערוכה מאוספי מוזאון פתח תקוה לאמנות ואוספים פרטיים נוספים מבקשת להתייחס לרוחב היריעה של יצירתו ולהתעמק בחידושיו האמנותיים. גוף יצירתו נע בין אמנות "טהורה", כזו השוללת כל אפשרות לזיקה אל השימושי, לבין פרקטיקה המשרתת תכנים חוץ אמנותיים הנוטה אל השימושי, ומתממשת במלאכות ועבודות מחשבת, כמו עיצוב גלויות, כרזות או אותיות עבריות.
שפתו הייחודית של גור-אריה באה לידי ביטוי בעיקר בשימוש בצלליות, מדיום אמנותי אירופאי שאותו אימץ האמן יליד רוסיה בישראל, בהשראת ספרים וכתבי עת מספריית בית הנכות הלאומי "בצלאל". הבחירה בפשטות וזיקוק של צורת הביטוי המסורתית של תגזירי הצלליות הניבה עשרות עבודות בשחור לבן ואפשרה לגור-אריה לייצר טיפולוגיה עשירה של בני אדם על עיסוקיהם השונים במרחב הישוב העברי של תחילת המאה העשרים. ביצירותיו רצפים סיפוריים הנוגעים לחיים בארץ ולנופיה האנושיים. בכך היה גור-אריה שותף לדור של אמנים שחתרו להבניית זהות לאומית, כאשר דמותו של החלוץ התנוססה כדימוי מרכזי בעיצוב דיוקן ה"יהודי החדש" העובד את האדמה ומתעורר לחיים חדשים.
גור-אריה ניחן בכושר ייצוג ריאליסטי מרשים ובמיומנות טכנית גבוהה שבאה לידי ביטוי ביכולת להפיח חיים ולהפנים תנועה בסיטואציות המיוצגות. יחסי פוזיטיב-נגטיב אלה בין דמות לרקע היו מאיכויותיו הבולטות. הוא התייחד בתחביר צורני זה והיה היחידי מבין אמני בצלאל שפנה אל דרך ביטוי זו המזוהה עמו ובכך הטביע את חותמו על הפולקלור החזותי המקומי.

מאיר גור-אריה, קבר רחל, 1932, גואש על נייר, אוסף מוזאון פתח תקוה לאמנות
מאיר גור-אריה, הכותל, 31.10.1934, גואש על נייר, 46ס31 סמ, אוסף מוזאון פתח תקוה לאמנות
מאיר גור-אריה, נוף ירושלים, 1933, שמן על קרטון, אוסף מוזיאון פתח תקוה לאמנות
מאיר גור-אריה, נוף, 1932, שמן על קרטון, 9X14 סמ, אוסף מוזאון פתח תקוה לאמנות
מאיר גור-אריה, הרב מקלל את אוריאל אקוסטה, לא מתוארך, עיפרון על נייר, 13.5X10.5 סמ, אוסף מוזאון פתח תקוה לאמנות
מאיר גור-אריה, תלמיד ישיבה, שנות ה-20, 13X18 סמ, אוסף מוזאון פתח תקוה לאמנות
מאיר גור-אריה, תימני, שנות ה-20, 13X19 סמ, אוסף מוזאון פתח תקוה לאמנות
מאיר גור-אריה, רב, שנות ה-20, הדפס, 13X18 אוסף מוזאון פתח תקוה לאמנות
מאיר גור-אריה, יהודי, שנות ה-20, הדפס, 13X18 סמ, אוסף מוזאון פתח תקוה לאמנות
מאיר גור-אריה, דיוקן במטפחת לבנה, 1916, עיפרון על נייר, 23X29 סמ, אוסף מוזאון פתח תקוה לאמנות
מאיר גור-אריה, דיוקן אשה בצדודית, 1932, שמן על קרטון, 9ס14 סמ, אוסף מוזאון פתח תקוה לאמנות
מאיר גור-אריה, דמות גבר עירום, לא מתוארך, עיפרון על נייר, 8ס16 סמ, אוסף מוזאון פתח תקוה לאמנות
מאיר גור-אריה, גבר יושב, לא מתוארך, עיפרון על נייר, 24X29 סמ, אוסף מוזאון פתח תקוה לאמנות
מאיר גור-אריה, בובה קמונה (מלכה-סבתא של שרה רעייתו של מאיר גור-אריה), לא מתוארך, שמן על מזוניט, 24X33 סמ, אוסף מוזאון פתח תקוה לאמנות