"שברים טקטוניים"

מפגש בין עבודות מאוסף מוזאון פתח תקוה לאמנות ועבודות אמנים עכשוויים, בית מני, תל אביב, אוצרת: דרורית גור אריה

06/09/2012 -

16/12/2012

"שברים טקטוניים"

'שברים טקטוניים'- תערוכה המתקיימת בבית מני – מרכז המבקרים והאמנות של לאומי, מפגישה בין מבחר יצירות מאוסף מוזאון פתח תקוה לאמנות משנות ה-50 וה-60 של המאה העשרים ויצירות עכשוויות שנוספו לאוסף בשנים האחרונות, לבין עבודות של אמנים עכשוויים שהוזמנו ליטול חלק בתערוכה.
התערוכה, שמתארחת בבית מני כחלק ממסורת התמיכה של הבנק באמנות ישראלית, מציעה התבוננות בנוף התרבותי של תולדות האמנות הישראלית כבמבנה גיאולוגי רב-שכבתי, בו כל שכבה נבנית על גבי קודמתה מתוך יחס של אימוץ ושל הטמעה. התצוגה המשותפת מציעה אפשרות של רצף בין-דורי, תוך התייחסות להבדלים הנובעים בין הגישות השונות בראי הזמן.
כותרת התערוכה 'שברים טקטוניים', שאולה מתחום הגיאולוגיה ומתייחסת לתהליך התרחקותם והיפרדותם של הלוחות הטקטוניים זה מזה והיווצרותן של יבשות נפרדות. זהו מונח כפול פנים- המרמז על קטיעה, שיבוש והסטה, ובה בעת מאשר קיום של רצף ושל המשכיות. התערוכה משתמשת במושג זה באופן מטפורי בהתייחסה לכוחות התת-קרקעיים הרוחשים כל העת מתחת לפני השטח ולסוגים שונים של שבר בנוף המקומי, על הקשריו הגיאוגרפיים, תרבותיים, חברתיים ופוליטיים.
הצגת עבודות שנוצרו במרחק שלושים שנה ויותר זו מזו, מדגישה את הפער בין תפישות העולם המושגיות של האמנים השונים, ומציעה להתבונן בהן כ"רצף משברי". ממרחק השנים ובתוך האקלים העכשווי הבוער, מעניין לזהות את התזזית החזותית שביסוד רבות מן העבודות המוקדמות כאות לחרדה המתפרצת אל מול נוף קרוע ומפולש. בהקשר זה, מבקשת התערוכה להציע קריאה אלגורית של המודרנה הישראלית, ככזו שאינה מצליחה לכסות חרדה זו. בחלק מן העבודות, השבר והמשבר חבויים ושקטים יותר, והאמנים מסתפקים ביצירת סדק קטן באופן שבו אנו מורגלים לראות את סביבתנו הקרובה ולהבינה. מנגד, יצירותיהן של האמנים העכשוויים בתערוכה נעות סביב ציר מבט אחר, כזה שלא עוד מביט בנוף הגיאוגרפי, אלא מתבונן בנוף התרבותי, החברתי, הפוליטי והפנים-אמנותי.
התערוכה כוללת למעלה מ- 30 עבודות במגוון מדיומים: ציור, צילום, מיצב, וידיאו, פיסול וסאונד.
אמנים משתתפים:
אתי אברג'יל, פנחס אברמוביץ', אורית אדר בכר, צבי אלדובי, יעקב אלחנני , יפעת גת, יוסף-ז'וזף דדון, פלג דישון, אורית חופשי, חנה טברסקי, רוית כהן גת, עופר כהן, חגית לאלו , חנה לוי,  ליאב מזרחי, מתן מיטווך, יוסי מרק, אברהם נתון, שרון פוליאקין, גל קינן, יחיאל קריזה, נטי שמיע עפר, תמר שקין פרדו
פתיחה: יום חמישי, 6 בספטמבר 2012 בשעה 20:00
"בית מני-לאומי", רח' יהודה הלוי 34 תל אביב

"שברים טקטוניים"
אברהם נתון, קומפוזיציה, 1959, שמן על בד
"שברים טקטוניים"
אורית בכר אדר, Gateways, 2012, וידאו
"שברים טקטוניים"
אורית חופשי, Evenfall 2010, חיתוך עץ, תצריב צילומי, אקווטינטה, מתוך אלבום מס' 15
"שברים טקטוניים"
אתי אברג'ל, מתוך הסדרה, גופי נפשי, 2010-2009, טכניקה מעורבת
"שברים טקטוניים"
גל קינן, Atomic #2, 2005, מיצב (פרט)
"שברים טקטוניים"
חגית לאלו, משחקים, 1956, תצריב
"שברים טקטוניים"
חנה טברסקי, קומפוזיציה, תאריך לא ידוע, שמן על בד
"שברים טקטוניים"
חנה לוי, נוף צפת, תאריך לא ידוע, שמן על בד
"שברים טקטוניים"
יוסי מרק, Abuna, 2004, שמן על בד
"שברים טקטוניים"
יחיאל קריזההזרקת דיו
"שברים טקטוניים"
יחיאל קריזה, אילת, שנות ה־ 60 של המאה ה-20, גואש על נייר
"שברים טקטוניים"
יעקב אלחנני, מופשט, 1969, אקריליק על בד
"שברים טקטוניים"
יפעת גת, Blanc d'Espagne #3, 2012, וידאו
"שברים טקטוניים"
ליאב מזרחי, ללא כותרת, 2012, פיח על נייר
"שברים טקטוניים"
מתן מיטווך, פינת מטבח מתפרקת, 2010, הדפס הזרקת דיו על גבי נייר ארכיוני
"שברים טקטוניים"
נטי שמיע עפר, ללא כותרת, 2012, טכניקה מעורבת
"שברים טקטוניים"
עופר כהן, קומפוזיציית צליבה, 2012, חומרי ציור ובד
"שברים טקטוניים"
פלג דישון, אנדרטת כיס, 2010, טכניקה מעורבת
"שברים טקטוניים"
פנחס אברמוביץ, קומפוזיציה, 1969, שמן על בד
"שברים טקטוניים"
צבי אלדובי, יזכור, שנות ה־ 60 של המאה ה־ 2, ברונזה
"שברים טקטוניים"
רוית כהן גת, להקה של ינשופים, 2010
"שברים טקטוניים"
שרון פוליאקין, מבט על 2010, תצריב קו, אקווטינטת סוכר, מתוך אלבום מס' 15